Każdy może
zostać ambasadorem!

Nie tylko darowizny mogą pomóc w walce
o wyeliminowanie FGM na całym świecie.

Każdy, kto informuje o tych okrutnych i niebezpiecznych praktykach pomaga ocalić zagrożone dziewczęta przed okaleczaniem ich narządów płciowych. Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące wielu sposobów niesienia pomocy.

Co
mogę

zrobić?

Od informowania do datku

Jak
mogą się

zaanga-
żować
get
szkoły?

Od projektów tygodniowych po pchli targ

Jak
mogą

pomóc
przedsię-
biorstwa?

Od kooperacji do maratonu charytatywnego

Do góry